Kunjungan Hormat UUM

20210826 kunjunguum 0120210826 kunjunguum 02

PUTRAJAYA, 26 Ogos 2021 - Sesi kunjungan hormat YBhg. Prof. Dr. Russayani Ismail, Dekan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan & Perbankan, Universiti Utara Malaysia (UUM) ke atas YBrs. Dr. Vellapandian Ponnusamy, Ketua Pegawai Eksekutif IYRES telah diadakan secara atas talian pada 26 Ogos 2021.

Sesi ini diadakan bagi tujuan membincangkan mengenai cadangan kerjasama kedua belah pihak dalam bidang penyelidikan berkaitan kesejahteraan ekonomi belia dan kerjasama dalam anjuran program ilmiah.
Turut serta YBrs. Prof. Madya Dr. Shamzaeffa Samsudin dan YBrs. Prof. Madya Dr. Siti Nurazira Mohd Daud selaku Pensyarah Kanan Pusat Pengajian serta wakil IYRES iaitu Puan Nuurul Mizaan Ya'cob, Eksekutif Penyelidik IYRES, Cik Hamizah Sahharon, Eksekutif Komunikasi Korporat IYRES dan En. Muhammad Hafiz Hassan, Penolong Eksekutif Penyelidik IYRES.