jata kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
A- A A+
A  A Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian

IYRES telah mewujudkan kumpulan pemikir IYRES yang dikenali sebagai ‘Think Tank’ bermula pada tahun 2012. Dalam usaha untuk mencapai objektif penubuhannya, Jawatankuasa Think Tank IYRES dari semasa ke semasa telah melaksanakan fungsi-fungsi seperti membantu kegiatan pembangunan ilmiah melalui penyelidikan saintifik, membantu penggubalan dasar belia dan fungsi advokasi sosial. Pada tahun 2018, seramai 9 orang ahli Think Tank telah dilantik yang terdiri daripada mereka yang arif dan pakar dalam pelbagai bidang berkaitan dengan penyelidikan pembangunan belia.

SENARAI AHLI THINK TANK IYRES 2018:

Prof. Madya Dr. Ismi Ariff Ismail

 • Memiliki Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam pengajian Pendidikan Lanjutan, Kepimpinan dan Pembangunan Belia dari University of Warwick, UK.
 • Kini beliau merupakan Timbalan Dekan di Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia (UPM).
3. PM Dr. Samsilah Roslan

Prof. Madya Dr. Samsilah Roslan

 • Beliau merupakan Pengarah Putra Science Park dan berkelulusan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Psikologi Pendidikan dari Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang.
4. Pm Dr Haslinda Abdullah

Prof. Madya Dr. Haslinda Abdullah

 • Beliau kini merupakan Prof. Madya di Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM).
 • Memiliki Jazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Psikologi Gunaan dari Institut of Work, Health and Organisation University of Nottingham.
5. En.ElMuhammady

En. Ahmad El-Muhammady Uthman El-Muhammady

 • Berpengalaman selama 13 tahun sebagai pensyarah di Department of Human Sciences, Centre for Foundation Studies, IIUM.
 • Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang Islamic extremist-militant ideology dengan merujuk kepada Jama’ah Islamiyyah, al-Qaeda, Darul Islam, Kumpulan Mujahiddin Malaysia dan Islamic State/ Daesh
6. PM Hjh Rohani

Prof. Madya Hajjah Rohani binti Mohd Shah

 • Beliau mempunyai 29 tahun pengalaman sebagai pensyarah dalam bidang perundangan di Fakulti Undang-Undang, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam dan kini masih berkhidmat sebagai pensyarah di UiTM.
 • Kepakaran beliau adalah dalam bidang perundangan antarabangsa.
7. PM Mohamad Fazli Sabri

Prof. Madya Mohamad Fazli Sabri

 • Mempunyai kepakaran dalam bidang Kewangan Pengguna dan kini sedang berkhidmat sebagai Ketua Jabatan di Jabatan Pengurusan Sumber dan Penggajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
9. PM Dr. Nahar Azmi

Prof. Madya Dr. Mohd Nahar Azmi bin Mohamed

 • Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan kesukanan dan kini merupakan Ketua Perubatan Kesukanan di Pusat Perubatan Universiti Malaya.
10. Dr Zulisman Maksom

Dr. Zulisman Maksom

 • Beliau merupakan Penyarah Kanan di Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Universiti Teknikal Melaka.
 • Mempunyai kepakaran dalam bidang Reka Bentuk Grafik Komputer, Communication Design, Activity Theory and Activity Centered Design Research
11. Dr. Wendy Yee Mei Tien

Dr. Wendy Yee Mei Tien

 • Memiliki kelulusan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang sosial sains dari Universiti Putra Malaysia.
 • Kini merupakan Penyarah Kanan di Universiti Malaya.