Infografik Penyelidikan

 

INDEKS BELIA MALAYSIA 
 Kulit Tajuk Muat Turun

IBM 2020

Indeks Belia Malaysia 2020 Muat turun

INDEKS BUDAYA SUKAN MALAYSIA 
 Kulit Tajuk Muat Turun

IBSM 2020

Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 Muat turun

EKONOMI BELIA  
 Kulit Tajuk Muat Turun

KAJIAN EKONOMI BELIA

Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Sektor Ekonomi Muat turun

Ekonomi Belia 1 1 1

 Keupayaan Golongan Belia Terhadap Pemilikan Rumah.  Muat turun

Ekonomi Belia 2

 Reaksi Dan Pandangan Belia Terhadap Pelaksanaan GST.  Muat turun

Ekonomi belia 3

 Kos Sara Hidup Belia Dan Keperluan Belia Malaysia.  Muat turun

Ekonomi Belia 4 1

 Corak Perbelanjaan Belia Bandar Di Kuala Lumpur.  Muat turun

Ekonomi Belia 5 1

Transformasi Usahawan Belia Bumiputera Daripada
Tahap Mikro Ke Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS).

Muat turun

Ekonomi Belia 6 1

Profil Keusahawanan Sosial Dalam Kalangan Belia Muat turun

KESELAMATAN BELIA   
 Kulit Tajuk Muat Turun

Kesemalatan Belia 1

 Buli Siber Dalam Kalangan Belia Malaysia.  Muat turun

Kesemalatan Belia 2 1

Pendidikan Agama Islam & Penglibatan Dalam Gerakan Islam Radikal Muat turun

Kesemalatan Belia 3 1

Pengaruh The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Muat turun