Piagam Integriti Penyelidikan IYRES

  1. Berintegriti dan mematuhi etika penyelidikan

  2. Berlandaskan undang-undang dan berakauntabiliti

  3. Tidak memihak kepada mana-mana pihak

  4. Keutamaan kepada pembangunan belia dan masyarakat.

  5. Mematuhi peraturan, dasar, prosedur dan ISO pengurusan kewangan dengan telus dan bertanggungjawab.

  6. Perancangan dan pelaksanaan berlandaskan kepada keperluan penyelidikan.