kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Malaysian Journal of Youth Studies: Malaysian Journal Of Youth Studies Edisi Khas YOURS19 Vol 2

 Kembali
Tajuk Malaysian Journal Of Youth Studies Edisi Khas YOURS19 Vol 2
Author IYRES
Tahun Terbit 2019
Muat Turun Muat Turun
Deskripsi

EDISI KHAS YOURS’19 VOL 2

Tema : Pembentukan Karakter Belia dalam Arus Modenisasi

Hubungan antara Kecerdasan Moral dengan Kemurungan dalam Kalangan Belia di Petaling Jaya, Malaysia
Rafidah Aga Mohd Jaladin & Loh Chin Ying

Kebijaksanaan Emosi dalam Kalangan Warga Belia: Satu Proses Pembinaan dan Perkembangan Karakter Warga Belia Malaysia
Syed Sofian Syed Salim

Peralihan dari Alam Persekolahan ke Alam Pekerjaan – Dari Perspektif Belia dan Majikan di Malaysia
Mohd Amirul Rafiq Abu Rahim

Pembangunan Belia Malaysia dan Sustainable Development Goals (SDG): Satu Analisis Kritis dari Perspektif Islam dan Kepimpinan
Mohd Hidayat Mahadi

Empowering Youth Soft Skills Higher Education Using Outdoor Learning Activities
Kasawani Ibrahim

Pembangunan Belia Positif dalam Kalangan Belia Bersekolah di Negeri Selangor: Potensi dan Cabaran Abad Ke 21
Mohammad Syafiq Ridzwan Jamaluddin

Kesalahan Trafik dan Kemalangan Jalan Raya di Kalangan Penunggang Motosikal Sekolah Menengah
Sharifah Liew

Pengukuhan Aset Pembangunan Belia Positif : Pembinaan Identiti Melalui Proses Pementoran Kepimpinan Belia di Malaysia
Mohd Mursyid Arshad

Pengaruh Penglibatan dalam Aktiviti Kokurikulum ke Atas Kemahiran Kepimpinan dan Nilai Patriotisme dalam Kalangan Belia
Masduki Mohammad Morni

Kelestarian Pertubuhan Belia dalam Pembangunan Belia Positif: Hala Tuju dan Cabaran di Malaysia
Anis Suriany Che Mohd Shukree

HUBUNGI KAMI

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

HIPERANGKAI