kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi
kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Sebut Harga / Tender 2022


MAKLUMAN PENTING : Untuk makluman, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sedang dalam proses peralihan kepada sistem perolehan yang baharu. Justeru itu, mulai Tahun 2022, syarikat-syarikat yang berminat untuk menyertai Sebut Harga IYRES DIWAJIBKAN untuk membuat PENDAFTARAN di Sistem e-Perolehan IYRES dengan bayaran yang dikenakan sebanyak RM150.00 setahun.

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebut Harga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IYRES BIL.1/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar dan Memasang Peralatan dan Kelengkapan Pejabat IYRES  020101 dan 020199 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.2/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyewaan dan Penyelenggaraan Mesin Penyalin 221502, 010301 dan 020201 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.3/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES bagi Tahun 2022/2023 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.4/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem Hub Profil IYRES 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.5/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES bagi Tahun 2022/2023 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.6/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Myjournal (APJYS) bagi Tahun 2022/2023 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.7/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Sebaran Emel Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.8/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem Kewangan Dan Perakaunan (SAGA), Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 210104 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.9/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Pengurusan Kaji Selidik IYRES 210104 dan 210102 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.10/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem eMYInd bagi Tahun 2022/2023 210104 4 April 2022 11 April 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 

Tutup

 IYRES BIL.11/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menerbit dan Membekal Video Sistem eMYInd 221304 18 Mac 2022 24 Mac 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.12/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyewaan dan Penyelenggaraan Mesin Penyalin (Dibuka Semula) 221502, 010301 dan 020201 18 April 2022 25 April 2022
jam 12.00 tengahari 

Tutup

 IYRES BIL.13/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES bagi Tahun 2022/2023 (Dibuka Semula) 210104 24 Mei 2022 30 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.14/2022 Sebut Harga bagi Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES 2022/2023 210104 24 Mei 2022 6 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.15/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penerbitan Laporan Tahunan IYRES 2021 221615 & 221601 20 Mei 2022 2 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.16/2022 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK,MENCETAK,MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU INDEKS BELIA MALAYSIA 2021 (IBM'21) 221615 & 221601 18 Mei 2022 31 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.17/2022 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKALKAN E-WALLET BAGI KAJIAN INDEKS BUDAYA SUKAN MALAYSIA 2022 (IBSM'22) 221804 20 Mei 2022 2 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.18/2022 PERKHIDMATAN PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, KONFIGURASI DAN PEMASANGAN PERALATAN MINI STUDIO IYRES

 

010501 & 210108

20 Mei 2022 2 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.19/2022 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Perundingan dan Latihan Pensijilan MS ISO 9001:2015 Tahun 2022 221110 20 Mei 2022 2 Jun 2022
jam 12.00 tengahari 

 Tutup

 IYRES BIL.17/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekalkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022 (IBSM'22)

221804 13 Jun 2022 20 Jun 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

 Tutup

 IYRES BIL.18/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembekalan, Penghantaran, Konfigurasi dan Pemasangan Peralatan Mini Studio IYRES

010501 &
210108
27 Jun 2022 4 Julai 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

 Tutup

 IYRES BIL.19/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Perundingan dan Latihan Pensijilan MS ISO 9001:2015 Tahun 2022

221110 27 Jun 2022 4 Julai 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

Tutup

 IYRES BIL.20/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Membekal, Mencetak dan Menghantar Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022 (IBSM'22)

221615 & 221601 20 Julai 2022 2 Ogos 2022
jam 12.00 tengahari

Buka
muat turun lanjut

 IYRES BIL.21/2022

Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2022 (IBM’22)

221615 & 221601 20 Julai 2022 2 Ogos 2022
jam 12.00 tengahari

Buka
muat turun lanjut

 IYRES BIL.22/2022

Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk Infografik, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Kesihatan Mental Belia Malaysia

 221601 & 221614 20 Julai 2022 2 Ogos 2022
jam 12.00 tengahari

Buka
muat turun lanjut

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Kajian Pasaran Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IYRES BIL.1/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Penilaian Pembangunan Belia Positif (8C) Program Malaysia Futures Leaders School (MFLS) Tier 3 Tahun 2021  221615 dan 221601 3 Mac 2022 9 Mac 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.2/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku dan Poster Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia 221615 dan 221601 10 Mac 2022 16 Mac 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.3/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Pelan Strategik Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 2021-2025  221601 & 221615 24 Mei 2022 30 Mei 2022
jam 12.00 tengahari
Tutup
 IYRES BIL.4/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Sosialisasi Politik, Aspirasi dan Kenegaraan dalam Kalangan Belia Malaysia 221601 & 221615 20 Mac 2022 26 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.5/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia 2021 Vol.9 Terbitan 2022  221615 & 221601 20 Mei 2022 26 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.6/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM'21) 221615 & 221601 20 Mei 2022 26 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.7/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Terjemahan Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM'21) 222006 24 Mei 2022 30 Mei 2022
jam 12.00 tengahari 
Tutup
 IYRES BIL.4/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Sosialisasi Politik, Aspirasi dan Kenegaraan dalam Kalangan Belia Malaysia 221601 &
221615
13 JUN 2022 20 Jun 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
 Tutup
 IYRES BIL.5/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia 2021 Vol.9 Terbitan 2022 221615 &
221601
13 JUN 2022

20 Jun 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

 Tutup
 IYRES BIL.6/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM'21) 221615 &
221601
13 JUN 2022

20 Jun 2022
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

 

 Tutup
 IYRES BIL.8/2022 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Membekal dan Menghantar Buku Pelan Strategik Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 2021-2025 (dibuka semula) 221601 &
221615
27 JUN 2022

4 Julai 2022 jam 12.00 tengahari

 

Tutup

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut; 

sebut harga 2020 sebut harga 2020 sebut harga 2019 sebut harga 2018 sebut harga 2017

 

sebut harga 2016 sebut harga 2015 sebut harga 2014 sebut harga 2011

 

Sebut Harga / Tender 2021

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebut Harga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
IYRES BIL.1/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Fact & Figures Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 222006, 221615 & 221601   25 Mac 2021  31 Mac 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.2/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Fact & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 221615 & 221601 25 Mac 2021 31 Mac 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.3/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing dalam Sektor Ekonomi 222006, 221615 & 221601 25 Mac 2021 31 Mac 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.4/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Kaji Selidik Indeks Budaya Sukan Malaysia (IBSM) 2021 210104 25 Mac 2021 7 April 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.5/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) 221804 13 April 2021

19 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.6/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 221804 13 April 2021 19 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.7/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet bagi Polling Pasca Undi18 221804 13 April 2021 19 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.8/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kompetensi Pemimpin Muda 222006, 221615 dan 221601 26 Mac 2021 8 April 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.9/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang Dan Mengkonfigurasi Aset ICT IYRES Bagi Tahun 2021 210101 atau 210201 14 April 2021 27 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.10/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Portal MyJurnal IYRES 210104 14 April 2021  27 April 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.11/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 210104 29 Mac 2021  12 April 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.12/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) (dibuka semula) 210104 26 April 2021 3 Mei 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.13/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Portal MyJurnal IYRES (dibuka semula) 210104 27 Mei 2021

9 Jun 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.14/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem eMYInd Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) (dibuka semula II) 210104 27 Mei 2021 9 Jun 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.15/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia 222006, 221615 dan 221601 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.16/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan IYRES 2020 222006, 221615 dan 221601 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.17/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 222006, 221615 dan 221601 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.18/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) 222006, 221615 dan 221601 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.19/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES bagi Tahun 2021/2022 210104 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.20/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES bagi Tahun 2021/2022 210104 13 September 2021 27 September 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN III)

TUTUP

IYRES BIL.21/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kewangan dan Perakaunan (SAGA) IYRES bagi Tahun 2021/2022 210101, 210102, 210103 dan 210104 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.22/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Keperluan Peralatan Pejabat, Alat Tulis dan Toner Bagi Suku Tahun Ketiga & Keempat Tahun 2021 010201, 020601 dan 020201 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.23/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan Saguhati Responden Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia 020302 17 Jun 2021 21 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.24/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21), Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) dan Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni 020302 3 Ogos 2021 9 Ogos 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.25/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 222006, 221615 dan 221601 18 Jun 2021 22 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.26/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer, Alat Penimbang, Alat Pengukur Ketinggian dan Foldable Non Woven Bag bagi Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 020403, 020302, 020803 dan 050301 18 Jun 2021 22 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.27/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 222006, 221615 dan 221601 18 Jun 2021 22 Julai 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

(iklan ini akan disambung sekiranya PKP dilanjutkan. Tarikh lanjutan akan dimaklumkan)

TUTUP

IYRES BIL.28/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Reka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia Malaysia 2015-2020 221615 dan 221601 3 Ogos 2021 9 Ogos 2021
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)

TUTUP

IYRES BIL.29/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Portal MyJurnal IYRES (dibuka semula II) 210104 12 Julai 2021 26 Julai 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.30/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES bagi Tahun 2021/2022 210102, 210103 dan 210104 16 November 2021 Dibatalkan

TUTUP

IYRES BIL.31/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia 221615 dan 221601 20 Ogos 2021 2 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.32/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.33/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.34/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.35/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan Saguhati Responden Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia (dibuka semula) 020302 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.36/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.37/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula)Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.38/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21), Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) dan Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni (dibuka semula) 020302 25 Ogos 2021 1 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.39/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer dan Foldable Non Woven Bag bagi Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 020403, 020803 dan 050301 25 Ogos 2021 7 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.40/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Kebolehlaksanaan Cadangan Penubuhan Institusi Kewangan Khusus untuk Golongan Belia: Bank Belia (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 21 September 2021 27 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.41/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21), Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) dan Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni (dibuka semula) 221804 atau 222202 21 September 2021 27 September 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.42/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula II) 222006, 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.43/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (IBSM’21) (dibuka semula II) 222006, 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.44/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula II) 222006, 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.45/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.46/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula) 221615 dan 221601 27 September 2021 4 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.47/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan Saguhati Responden Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah dalam Kalangan Belia Malaysia dan Kajian Polling Keperluan dan Aspirasi Wanita dalam Sukan 221804 atau 222202 7 Oktober 2021 20 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.48/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Aplikasi Virtual Event Microsite bagi Penganjuran Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2021 (YOURS’21) 010103 22 Oktober 2021 28 Oktober 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.49/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penghasilan Video bagi Penganjuran Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2021 (YOURS’21) 010302 dan 010303 22 Oktober 2021 28 Oktober 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.50/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Hub Data IYRES (dibuka semula) 210104 21 Oktober 2021 3 November 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.51/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 (dibuka semula III) 222006, 221615 dan 221601 21 Oktober 2021 27 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.52/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula III) 222006, 221615 dan 221601 21 Oktober 2021 27 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.53/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula III) 222006, 221615 dan 221601 21 Oktober 2021 27 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.54/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula II) 221615 dan 221601 21 Oktober 2021 27 Oktober 2021
jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.55/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula IV) 222006, 221615 dan 221601 15 November 2021 22 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.56/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) (dibuka semula IV) 222006, 221615 dan 221601 15 November 2021 22 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.57/2021 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak dan Menghantar Coffee Table Book Tokoh Belia Malaysia (dibuka semula III) 221615 atau 221601 15 November 2021 22 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Kajian Pasaran Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
IYRES BIL.1/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal Insurans Berkelompok bagi Pelaksanaan Kerja Lapangan Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing dalam Sektor Ekonomi 221801 / 221802   6 Januari 2021  12 Januari 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.2/2021

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Aktiviti Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM) Yang Dianjurkan Oleh Badan Operasi

221601 dan 221615 29 Mac 2021  5 April 2021
jam 12.00 tengahari 
TUTUP
IYRES BIL.3/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal E-Wallet Bagi Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS Serta Pengesanan Alumni 221804 13 April 2021  19 April 2021
(LANJUTAN) 

jam 12.00 tengahari

TUTUP

IYRES BIL.4/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Kajian Keberkesanan Input Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM) Tahap Emas dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Muda 221601 dan 221615 29 Mac 2021  5 April 2021
jam 12.00 tengahari 
TUTUP
IYRES BIL.5/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Menterjemah dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2020 222006, 221615 dan 221601 21 September 2021 27 September 2021
(LANJUTAN IV)

jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.6/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Sewaan Server Hosting IYRES bagi Tahun 2021/ 2022 210102 08 Julai 2021 14 Julai 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari  
TUTUP
IYRES BIL.7/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Membekal dan Memasang Papan Tanda Poster Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 (IBSM2020) dan Indeks Belia Malaysia 2020 (IBM2020) 010401 dan 010301 26 Ogos 2021 1 September 2021
(LANJUTAN III)

jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.8/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Menyunting, Merekabentuk, Menterjemah, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Pelan Strategik Iyres 2021-2025 222006, 221615 dan 221601 26 Ogos 2021 1 September 2021
(LANJUTAN II)

jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.9/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal Pekerja, Alatan Pembungkusan, Pembungkusan dan Pengangkutan Darat atau Udara bagi Penghantaran Barang Kerja Lapangan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 ke Seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan W.P Labuan 221707 30 Ogos 2021

3 September 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

TUTUP
IYRES BIL.10/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal Keperluan Alatan Pembungkusan, Kerja Pembungkusan dan Pengangkutan Darat atau Udara bagi Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2021 (IBM’21) 221707 30 Ogos 2021

3 September 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari

TUTUP
IYRES BIL.11/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal dan Mengedarkan E-Wallet bagi Kajian Polling Keperluan dan Aspirasi Wanita dalam Sukan 221804 19 Ogos 2021 25 Ogos 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.12/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Pembekalan, Penghantaran, Konfigurasi Pemasangan dan Latihan Penggunaan Peralatan Mini Studio IYRES 010501 15 November 2021 22 November 2021
(LANJUTAN II)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.13/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal dan Menyelenggara Perkakasan ICT 210101 2 November 2021 8 November 2021
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.14/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Menterjemah dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2020 (dibuka semula) 222006, 221615 dan 221601 2 November 2021 8 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IYRES BIL.15/2021 Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Menterjemah dan Menghantar Buku Indeks Belia Malaysia 2020 (dibuka semula II) 221615 atau 221601
dan 222006
23 November 2021 29 November 2021
jam 12.00 tengahari
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut; 

sebut harga 2020 sebut harga 2019 sebut harga 2018 sebut harga 2017

 

sebut harga 2016 sebut harga 2015 sebut harga 2014 sebut harga 2011

 

Sebut Harga 2018

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IPPBM BIL.1/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Belia Ekstremis  221601, 221615 24 Januari 2018  6 Februari 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan IYRES 2017 221601,221615 17 April 2018 23 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 020601,020501 30 Mei 2018 05 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.4/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perolehan Peralatan Ict IYRES Bagi Tahun 2018 210101 Dan 210102 20 September 2018 03 Oktober 2018 (LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.5/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perolehan Peralatan Ict IYRES Bagi Tahun 2018 210101 Dan 210102 05 Jun 2018 25 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.6/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata @ IYRES Bagi Tahun 2018/2019 (Versi WEB & MOBILE APPS) 210102, 210103 Dan 210104 23 Oktober 2018 05 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.7/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2018/2019 210104 23 Oktober 2018 05 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.8/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Saguhati Responden Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 030201 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.9/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Vest Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 222401 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.10/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Bagi Kajian Indeks Belia Sarawak 010201 26 Oktober 2018 08 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.11/2018 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekalkan Cenderamata Responden Bagi Kajian Ekspektasi Vs Realiti Pilihan Raya Umum 2018 (Pru-14) Pandangan Rakyat Malaysia. 020603 21 November 2018 27 November 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang Pendaftaran IPPBM Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IPPBM BIL.1/2018  

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2017

-  19 Februari 2018  27 Februari 2018 
(LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Buku Facts And Figures Budaya Bersukan Rakyat Malaysia 2017 -  19 Februari 2018 26 Februari 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
 TUTUP
IPPBM BIL.3/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Alat Tulis dan Toner Bagi Suku Tahun Pertama bagi Tahun 2018 -  01 Mac 2018 07 Mac 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.4/2018

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menterjemah Laporan Kajian Impak Sukan SEA Kuala Lumpur 2017

- 26 Mac 2018 02 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.5/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan menghantar Laporan Kajian Impak Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 - 26 Mac 2018 02 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.6/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures #MYIndexbelia - 13 April 2018 19 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.7/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Latihan MS ISO 9001 : 2015 bagi Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) - 05 April 2018 11 April 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.8/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Malaysian Journal Of Youth Studies Vol 18 June 2018 - 02 May 2018 08 May 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.9/2018

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Instrumen bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

- 22 May 2018 28 May 2018 
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.10/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perolehan Perisian Microsoft Office Pro Plus 2016 - 31 Mei 2018 06 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.11/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Pembangunan Belia Positif (8C) di Malaysia - 21 Jun 2018 27 Jun 2018 
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
IPPBM BIL.12/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penyediaan Video Laporan Kajian Impak Sukan Sea Ke-29 Kuala Lumpur 2017 - 08 Okt 2018 15 Okt 2018
jam 12.00 tengahari
(Lanjutan)
TUTUP
IPPBM BIL.13/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Pangkalan Data Profil Belia Negara (PBN) Tahun 2018 - 05 Sept 2018 12 Sept 2018
jam 12.00 tengahari
(Lanjutan)
TUTUP
IPPBM BIL.14/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi Video Pelancaran, Video Conference Highlight dan Gimik Pelancaran bagi Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 6 Ogos 2018 13 Ogos 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.15/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Sewaan, Menghantar dan Memasang Led Wall Screen Display dan TV Plasma Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 6 Ogos 2018 13 Ogos 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.16/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekalkan Bahan Promosi bagi Kajian ke atas Institusi Pengajian Tahfiz di Malaysia - 25 September 2018 01 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.17/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Statistik Belia Malaysia : Data Semasa 2017 Volume 5 - 19 Oktober 2018 25 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.18/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyedia, Membekal dan Menghantar Kit Peserta Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2018 (YOURS’18) - 24 Oktober 2018 30 Oktober 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.19/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan menghantar Aksesori / Peralatan Sokongan bagi Kajian Indeks Belia Sarawak - 26 Oktober 2018 01 November 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.20/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Aksesori Kamera D610 - 14 November 2018 20 November 2018
jam 12.00 tengahari
(LANJUTAN)
TUTUP
IPPBM BIL.21/2018 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ekspektasi Vs Realiti Pilihan Raya Umum 2018 (PRU Ke-14) : Pandangan Rakyat Malaysia - 01 November 2018 07 November 2018
jam 12.00 tengahari
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2017 sebut harga 2016 sebut harga 2015 sebut harga 2014 sebut harga 2011

 

Sebut Harga / Tender 2020

KENYATAAN TAWARAN TENDER

No.Tender Nama Tender  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2020 Perkhidmatan Pelaksanaan Kajian Care For Your Youth 340104   8 Oktober 2020  28 Oktober 2020
(Rabu)
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Budaya Sukan Malaysia 2019 (IBSM’19) 222006, 221615 dan 221601   24 Februari 2020  06 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
  IPPBM BIL.2/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 (IBM’19) 222006, 221615 dan 221601   24 Februari 2020  06 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2020 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Cenderahati Informan Kualitatif bagi Kajian Kompetensi Pemimpin Muda 030201 03 Mac 2020 16 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.4/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Sektor Ekonomi 221606 01 Julai 2020 14 Julai 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.5/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Cenderahati Responden Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Ekonomi 030201 04 Jun 2020 17 Jun 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.6/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Vest Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 222401 04 Jun 2020 17 Jun 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.7/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Hub Profil Belia IYRES bagi Tahun 2020/2021 210102, 210103, dan 210104 03 Jun 2020 16 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.8/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Ydata@IYRES bagi Tahun 2020/2021 210102, 210103, dan 210104 17 Julai 2020 23 Julai 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.9/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem eMYInd IYRES bagi Tahun 2020 210102, 210103, dan 210104 03 Jun 2020 16 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.10/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer Dan Termometer Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020403, 020302 dan 050301 11 Jun 2020 24 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.11/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 221606 16 Jun 2020 29 Jun 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.12/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan
020601
19 Jun 2020 2 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.13/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kewangan Dan Perakaunan (SAGA) IYRES Bagi Tahun 2020/2021 210101, 210102, 210103 dan 210104 8 Julai 2020 21 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.14/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES Bagi Tahun 2020/2021 210104 8 Julai 2020 21 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.15/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menterjemah, Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan IYRES 2019 222006, 221615 dan 221601 16 Julai 2020 29 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.16/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 020803 dan 020601 17 Julai 2020 30 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.17/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Pembangunan Sistem Kaji Selidik Indeks Belia Malaysia 2020 210103 dan 210104 24 Julai 2020 06 Ogos 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.18/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset IYRES bagi Tahun 2020 020301, 210101 dan 020201  23 September 2020

06 Oktober 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.19/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Menerbit dan Membekal Video Korporat Baharu Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 221302 dan 221304  8 September 2020 21 September 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.20/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Sektor Ekonomi) 221606 5 Oktober 2020 12 Oktober 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.21/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Face Mask, Hand Sanitizer dan Termometer bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020403, 020302 dan 050301  21 Ogos 2020 3 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.22/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan 020601  21 Ogos 2020 3 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.23/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Mengkonfigurasi dan Menghantar Pelitup Muka Fabrik bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 (IBM 2020) dan Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 (IBSM 2020) 020804  3 September 2020 17 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.24/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Latihan bagi Pelaksanaan Scenario Planning Kajian Kompetensi Pemimpin Muda 221110  18 September 2020 24 September 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.25/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Insurans Berkelompok bagi Pelaksanaan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malayisa 2020 221801 atau 221802  23 Oktober 2020

29 Oktober 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari

TUTUP

 IPPBM BIL.26/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Portal Rasmi IYRES bagi Tahun 2020/2021 210104  8 September 2020 21 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.27/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan 020601  23 September 2020 29 September 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.28/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset IYRES bagi Tahun 2020 020301, 210101 dan 020201  13 Oktober 2020 26 Oktober 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.29/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Keperluan Kerja Lapangan Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 020803 dan 020601  16 Oktober 2020 22 Oktober 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.30/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing Dalam Sektor Ekonomi 221606  05 November 2020 11 November 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.31/2020 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Kerja Lapangan Enumerator bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing dalam Sektor Ekonomi (diiklankan semula) 221606  20 November 2020 26 November 2020
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP

 IPPBM BIL.32/2020 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal e-Wallet bagi Polling Pasca UNDI18 dan Polling Keberkesanan Modul dan Progam ILKBS 222202  16 Disember 2020 22 Disember 2020
(Lanjutan)
Jam 12.00 tengahari

TUTUP

 IPPBM BIL.33/2020 Sebut Harga bagi Perkhidmatan Membekal, Membungkus dan Menghantar Barang Taklimat bagi Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing dalam Sektor Ekonomi 221705 dan 221707  17 Disember 2020 23 Disember 2020
Jam 12.00 tengahari

TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Peralatan/ Aksesori Penyebarluasan Hub Data IYRES -   25 Februari 2020  02 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Cenderahati Responden bagi Kajian Penilaian Program FitMalaysia 2020 - 28 Februari 2020 05 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Pen, Non-Woven Bag, Lanyard dan ID Card Holder bagi Kajian Penilaian Program FitMalaysia 2020 - 28 Februari 2020 05 Mac 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.4/2020 Sebut harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal Dan Menghantar Borang Soal Selidik Dan Manual Kerja Lapangan Enumerator Bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 - 17 Julai 2020 23 Julai 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.5/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Keperluan Peralatan Pejabat IYRES Bagi Suku Tahun Ketiga Bagi Tahun 2020 - 25 Ogos 2020 1 September 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.6/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penasihat Undang-Undang Pengurusan Data IYRES - 28 September 2020 5 Oktober 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.7/2020 Perkhidmatan Perundingan Dan Latihan Persijilan MS ISO 9001:2015 221110 14 Oktober 2020 20 Oktober 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.8/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Rakaman Video Live Feed Multi Camera Production (MCP) bagi Pelaksanaan Women In Sports Symposium 221304 4 September 2020 7 September 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.9/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Sewaan Peralatan PA System, Led Wall Screen Display dan TV Plasma bagi Pelaksanaan Women In Sports Symposium 221511 dan 221304 4 September 2020 7 September 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.10/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Pengangkutan dan Alatan Pembungkusan bagi Penghantaran Kerja Lapangan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 110106 dan 110501 5 Oktober 2020 9 Oktober 2020
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
 IPPBM BIL.11/2020 Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal, Membungkus dan Menghantar Barang Taklimat bagi Kajian Indeks Belia Malaysia 2020 110106 dan 110501 4 November 2020 10 November 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari  
 
TUTUP
 IPPBM BIL.12/2020

Sebut Harga Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Server Hosting IYRES bagi Tahun 2020/2021

210102 4 November 2020 10 November 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari  
 
TUTUP
 IPPBM BIL.13/2020

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, dan Menghantar Buku Infografik Polling Keberkesanan Program dan Modul ILKBS Serta Pengesanan Alumni

221601 dan 221615 2 Disember 2020

8 Disember 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari  
 
  
 

TUTUP
 IPPBM BIL.14/2020

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Keperluan Alat Tulis dan Toner bagi Suku Tahun Keempat Tahun 2020

020601, 010201 dan 210101 2 Disember 2020 8 Disember 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari 
 
TUTUP
 IPPBM BIL.15/2020

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Non Woven Bag & Saguhati Responden Kuantitatif bagi Kerja Lapangan Kajian Kompetensi Pemimpin Muda

020803 dan 030201 25 November 2020 1 Disember 2020
Jam 12.00 Tengahari  
 
TUTUP
 IPPBM BIL.16/2020

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset ICT IYRES bagi Tahun 2020

210101 dan 210201 15 Disember 2020 21 Disember 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari
 
TUTUP
 IPPBM BIL.17/2020

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset IYRES bagi Tahun 2020

020301, 020302, dan 020201 30 November 2020 7 Disember 2020
Jam 12.00 Tengahari  
 
TUTUP
 IPPBM BIL.18/2020

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang dan Mengkonfigurasi Video Conferencing Camera

010501 15 Disember 2020 21 Disember 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari
 
TUTUP
 IPPBM BIL.19/2020

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal Insurans Berkelompok bagi Pelaksanaan Kerja Lapangan Kajian Ketidakupayaan Belia Bersaing dalam Sektor Ekonomi

221801 15 Disember 2020 21 Disember 2020
(Lanjutan)

Jam 12.00 Tengahari
 
TUTUP
 IPPBM BIL.20/2020

Kajian Pasaran bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Mengkonfigurasi Aset IYRES bagi Tahun 2020 (diiklankan semula)

020301 / 020302 dan 020201 15 Disember 2020 18 Disember 2020
Jam 12.00 Tengahari
 
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2019 sebut harga 2018 sebut harga 2017 sebut harga 2016
sebut harga 2015 sebut harga 2014 sebut harga 2011

Sebut Harga 2019

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

No.Sebut Harga Nama Sebutharga  Kod Bidang  Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
  IPPBM BIL.1/2019  Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Di Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)  221502   31 Januari 2019 13 Februari 2019
Jam 12.00 Tengahari  
TUTUP
IPPBM BIL.2/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Kewangan Dan Perakaunan (SAGA) IYRES Bagi Tahun 2019/2020 210104, 210102 07 Mac 2019 20 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.3/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Cenderahati Responden Bagi Kajian Indeks Budaya Sukan 2019 030201 14 Mac 2019 27 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.4/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts And Figures Indeks Belia Sarawak 010102 21 Mac 2019 03 April 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.5/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Belia Sarawak 010102 21 Mac 2019 03 April 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.6/2019

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

010102 25 April 2019 08 Mei 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.7/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentauliah Perisian Dan Perkakasan Ict Bagi Platform Data Science Dan Data Analaytics Di IYRES 210102, 210103, 210104 29 April 2019 21 Mei 2019
(LANJUTAN)
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.8/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Saguhati Responden Bagi Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 030201, 020803 28 Mei 2019 10 Jun 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.9/2019 Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Sistem Emel Rasmi IYRES Tahun 2019/2020 210104, 210109 25 Julai 2019 07 Ogos 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP

KENYATAAN TAWARAN KAJIAN PASARAN

No.Kajian Pasaran Nama Sebutharga Kajian Pasaran Kod Bidang Pendaftaran IPPBM Tarikh Buka Tarikh Tutup Status
 IPPBM BIL.1/2019  

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, membekal dan Menghantar Buku Facts And Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

-  23 Januari 2019  29 Januari 2019
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.2/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penghasilan Video Informatif Kajian Sukan Sea Ke-29 Kuala Lumpur 2017 -  23 Januari 2019 29 Januari 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.3/2019  

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyewa LED Wall Screen Display, TV Plasma dan PA System bagi Majlis Pelancaran Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018

-  30 Januari 2019  7 Februari 2019
Jam 12.00 Tengahari 
TUTUP
 IPPBM BIL.4/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Bahan Promosi Video Pelancaran dan Gimik Pelancaran Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 -

30 Januari
2019

7 Februari 2019
Jam 12.00 Tengahari 

TUTUP
 IPPBM BIL.5/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik dan Manual Kerja Lapangan Enumerator bagi Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2019 (IBSM’19) - 06 Mac
2019
12 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.6/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyewa LED Wall Screen Display, TV Plasma dan PA System bagi Majlis Pelancaran Sistem e-MYind - 11 Mac
2019
18 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.7/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Bahan Promosi Video dan Gimik Pelancaran Sistem e-MYind - 11 Mac
2019
18 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.8/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal, Membuat Proof Read dan Menghantar Laporan Kajian Pasca Pilihan Raya Umum 2018 (PRU Ke-14) : Pandangan Rakyat Malaysia - 21 Mac
2019
27 Mac 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
 IPPBM BIL.9/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku MyCorps Mengangkat Kerja Sukarela Ke Tahap Global - 16 April
2019
22 April 2019
Jam 12.00 Tengahari
(LANJUTAN)
TUTUP
IPPBM BIL.10/2019

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Stok dan Keperluan Peralatan Pejabat bagi Suku Tahun Kedua Tahun 2019

- 09 April
2019
15 April 2019
Jam 12.00 Tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.11/2019

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Institut Penyelidkan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 2018

- 29 April
2019
06 Mei 2019
Jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.12/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Borang Soal Selidik Serta Manual Kerja Lapangan Enumerator bagi Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 (IBM’19) - 27 Mei
2019
03 Jun 2019
Jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.13/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menterjemah Laporan Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 - 23 Julai
2019
29 Julai 2019
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.14/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Stok dan Keperluan Pejabat bagi Suku Tahun Ketiga Tahun 2019 - 23 Julai
2019
29 Julai 2019
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.15/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Coaching dan Penambahbaikan bagi Sistem Profil Belia Negara (PBN) dan IYRES Community Enumerator (ICE) - 29 Julai
2019
29 Julai
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.16/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Membekal Bahan Promosi Video Pelancaran, Video Conference Highlight dan Gimik Pelancaran Sempena Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2019 (YOURS’19) - 06 Ogos
2019
21 Ogos 2019
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.17/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penyewaan PA System, Lighting System, LED Wall Screen Display dan TV Plasma Sempena Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2019 (YOURS’19) - 06 Ogos
2019
12 Ogos
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.18/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Menyedia, Membekal, Mencetak dan Menghantar Kit Peserta Serta Sijil Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2019 (YOURS’19) - 16 Ogos
2019
22 Ogos
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.19/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Gimik dan Video Montaj Perasmian, Video Pengenalan, Video Conference Highlight dan Slide Pemenang YOURS Awards Sempena Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan 2019 (YOURS’19) - 04 September
2019
10 September
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.20/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Penambahbaikan Sistem e-MYInd 3.0 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia - 07 November
2019
13 November
2019
(LANJUTAN)
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.21/2019

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Perolehan Stok dan Keperluan Peralatan Pejabat bagi Suku Tahun Keempat Tahun 2019-

- 07 November
2019
13 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.22/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 (IBM’19) - 21 November
2019
27 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.23/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Facts & Figures Kajian Penilaian Outcome Indeks Budaya Sukan Malaysia 2019 (IBSM’19) - 21 November
2019
27 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.24/2019 Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Membekal dan Menghantar Buku Laporan Kajian ke atas Institusi Pengajian Tahfiz di Malaysia - 22 November
2019
28 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP
IPPBM BIL.25/2019

Sebutharga Kajian Pasaran Bagi Perkhidmatan Mencetak, Membekal dan Menghantar Bahan Pengajaran Bertulis (Written Instructional Materials – WIM) Kerja Belia Tahap 3, 4 dan 5

- 22 November
2019
28 November
2019
jam 12.00 tengahari
TUTUP

Pilihan Maklumat Rujukan Sebut Harga mengikut tahun, Klik pada tahun pilihan untuk maklumat lanjut;

sebut harga 2018 sebut harga 2017 sebut harga 2016

 

sebut harga 2015 sebut harga 2014 sebut harga 2011

 

Sub-kategori

HUBUNGI KAMI

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

HIPERANGKAI