Piagam Integriti Penyelidikan IYRES

  1. Berjanji melaksanakan penyelidikan, perkhidmatan penyelidikan dan bertindak sebagai Think Tank mengikut polisi integriti dan etika penyelidikan.

  2. Memastikan perancangan dan pelaksanaan penyelidikan adalah berlandaskan kepada keperluan penyelidikan.

  3. Memastikan misi pelaksanaan penyelidikan adalah untuk memberi keutamaan kepada pembangunan belia dan masyarakat.

  4. Memastikan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan penyelidikan mematuhi peraturan, dasar, prosedur dan ISO pengurusan kewangan dengan telus dan bertanggungjawab.

  5. Memastikan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan penyelidikan berlandaskan undang-undang dan mempunyai akauntabiliti kepada stakeholder dan pihak yang terlibat dengan pembangunan belia.

  6. Memastikan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan penyelidikan tidak memihak dan bertolak ansur kepada mana-mana pihak secara individu/ organisasi.

  7. Memastikan hasil penyelidikan tidak menyembunyikan apa-apa fakta, bersifat tulen, telus dan tidak berkepentingan.

  8. Memastikan penghasilan hasil penyelidikan/ data yang mempunyai integriti dan bertanggungjawab menginterpretasikan hasil penyelidikan/ data secara tepat.