kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Bengkel Technical Working Group Indeks Budaya Sukan Malaysia 2023 TWG IBSM'23

 

TWG   Bangi

 

BANGI, 11 Mei 2023 - Bengkel Technical Working Group Indeks Budaya Sukan Malaysia 2023 (TWG IBSM'23) telah selesai dilaksanakan bertempat di Bangi Hotel Resort, Selangor. Bengkel ini merupakan satu platform bagi mendapatkan input, idea dan cadangan peserta berkaitan perancangan strategik program/ aktiviti yang dilaksanakan merentas Kementerian/ Agensi pelaksana ke arah meningkatkan penglibatan rakyat Malaysia dalam sukan, senaman dan rekreasi serta peningkatan skor IBSM dalam Rancangan Malaysia Ke-12. Objektif utama pelaksanaan bengkel ini adalah menyebarluas dapatan data Indeks Budaya Sukan Malaysia dari tahun 2021; mengumpulkan idea, pandangan serta cadangan daripada peserta bagi menambahbaik aktiviti/ program penglibatan rakyat Malaysia dalam membudayakan sukan, serta mengumpul input untuk menyokong strategi KBS sebagai agensi pelaksana teras menggalakkan sukan untuk kehidupan aktif dan sihat dalam RMKe-12.

YBrs. Dr. Vellapandian Ponnusamy, Ketua Pegawai Eksekutif IYRES telah menyampaikan ucapan aluan kepada peserta bengkel yang hadir terdiri daripada Wakil Kementerian, Agensi, Non-Government Organization (NGO), Persatuan Sukan, Syarikat Korporat, pemain industri serta lain-lain pemegang taruh yang berkaitan dengan pembangunan sukan massa di Malaysia bagi pelaksanaan TWG IBSM2023.

Outcome melalui bengkel ini adalah untuk meningkatkan kerjasama strategik antara IYRES dan kementerian jabatan/ agensi/NGO dalam merencana penglibatan rakyat Malaysia ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan. Seterusnya, pemegang taruh belia dapat melaksanakan program-program pembangunan sukan dengan lebih strategik berpandukan dapatan IBSM. Akhirnya, dapatan data pencapaian budaya sukan rakyat Malaysia akan lebih mudah dicapai mengikut sasaran yang ditetapkan.

#TeamIYRES
#IlmuAmalImpak
#TWGIBSM23

HUBUNGI KAMI

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

HIPERANGKAI