kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi
kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Fungsi

Fungsi IYRES

  • Bertindak sebagai pusat penyelidikan pembangunan belia kebangsaan;
  • Mengumpul, mengurus dan menyebarkan maklumat dan menyelenggara rekod semua perkara berkaitan yang berhubung dengan pembangunan belia;
  • Menjalankan, memudahkan atau membiayai penyelidikan yang berkaitan dengan pembangunan belia;
  • Mengadakan perkhidmatan teknikal, nasihat, perundangan dan perkhidmatan yang berkaitan berkenaan dengan pembangunan belia;
  • Mewujudkan dan mengekalkan hubungan dan kerjasama dengan lain-lain institusi yang berkaitan di dalam dan luar Malaysia bagi tujuan mempertingkatkan pembangunan belia;
  • Menganalisis, menilai dan membuat syor mengenai aktiviti belia yang dianjurkan oleh pertubuhan belia, badan kerajaan, organisasi bukan kerajaan atau mana-mana organisasi sektor swasta yang lain;
  • Menjalankan program bercorak pendidikan dan kesedaran untuk menggalakkan pembangunan belia;
  • Untuk bekerjasama, menyelaras dan menyertai dalam program atau aktiviti pembangunan belia yang berkaitan dengan penyelidikan yang dianjurkan oleh organisasi kebangsaan atau antarabangsa ;
  • Untuk melakukan apa-apa perkara lain yang didapati patut membolehkannya melaksanakan fungsi dengan berkesan atau yang bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya.

 


HUBUNGI KAMI

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

HIPERANGKAI