kbs Agency under the Ministry of Youth and Sports Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Other Language   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Research Consulting

PERKHIDMATAN PERUNDINGAN IYRES

Pengenalan
Perkhidmatan Perundingan Penyelidikan merupakan salah satu aktiviti penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak IYRES dalam memberikan khidmat kepada pelbagai pihak untuk melaksanakan kajian-kajian pembangunan belia. Semua projek perkhidmatan perundingan yang dilaksanakan selari dengan misi IYRES iaitu ‘meningkatkan kerjasama dan pengembelengan tenaga akademik, pengamal dan ahli komuniti yang beminat dengan pembangunan Belia untuk bersama-sama mengkaji isu-isu Belia daripada pelbagai dimensi agar dapat menjadi input kepada Dasar, mencari penyelesaian yang bermakna terhadap pelbagai masalah yang dihadapi oleh Belia, dan juga mempromosi agenda tindakan baru yang akan meningkat pembangunan positif terhadap belia dan negara’.

Objektif
• Menggalak serta meningkatkan hasil penyelidikan pembangunan belia dalam membantu pembentukan polisi dan dasar negara
• Membantu pemegang taruh dalam memperkemas dan menambahbaik program melalui hasil penyelidikan/penilaian.
• Memperkenalkan IYRES kepada umum.
• Mewujudkan jalinan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam memperkayakan hasil penyelidikan berhubung pembangunan belia.

Sebarang maklumat lanjut berhubung Perkhidmatan Perundingan Penyelidikan yang diperlukan, pihak Tuan/Puan boleh menghubungi pihak IYRES di talian 03-8871 3035/03-8871 3014 atau menghantar permohonan ke alamat berikut:

Ketua Pegawai Eksekutif IYRES
Aras 10, Menara KBS
No.27, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerjaan Persekutuan
62570 Putrajaya, Malaysia

STRATEGIC PARTNERS

iyres.svg

INSTITUTE FOR YOUTH RESEARCH MALAYSIA

Level 10, KBS Tower, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Federal Government Administrative Centre,
62570 Putrajaya.

Phone : +603-8871 3417 
Fax : +603-8871 3342 
Email : info[at]iyres.gov.my

Image
Image
Image
Image

© 2023 Institute for Youth Research Malaysia (IYRES)
All rights reserved. Best viewed on the latest versions of Chrome, Firefox, Edge, Safari.