kbs Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia 
A A  Arial | PT Sans | Century
 Bahasa lain   carian
faq hubungi hubungi hubungi

Buku/Laporan Penyelidikan

 COVER TAJUK  TAHUN  PAUTAN 
PEMBANGUNAN BELIA
Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2023 Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2023 - Mengukur Tahap Kualiti dan Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia  2024 muat turun small
Malaysian Youth Mental Health Index 2023 Facts & Figures  2024 muat turun small
FINAL YOU ARE NOT ALONE GET HELP 2023  COVER Garis Panduan Menangani Isu Kesihatan Mental Belia  2023 muat turun small

Sosialisasi Politik Aspirasi & Kenegaraan Dalam Kalangan Belia Malaysia 2023

ISBN No: 378-967-2783-19-0

Sosialisasi Politik Aspirasi & Kenegaraan Dalam Kalangan Belia Malaysia 2023

SINOPSIS

Kajian secara kualitatif melalui pelaksanaan sesi Perbincangan Kumpulan Berfokus (FGD) ini melibatkan seramai 69 orang informan belia dan pelaksana di enam zon seluruh Malaysia. Untuk memahami proses sosialisasi politik dalam kalangan belia secara keseluruhan, kajian dimulakan dengan mengenalpasti makna dan tafsiran politik informan. Ini bertujuan untuk mengetahui konteks dan kerangka kefahaman informan mengenai politik mereka samada mereka mempunyai ruang pemahaman yang luas atau terbatas mengenai politik. Informan turut berkongsi pengetahuan mereka berkaitan amalan dan proses demokrasi di Malaysia. Perjalanan sosialisasi politik yang berlaku di Malaysia turut dikupas bersama dengan harapan dan aspirasi mereka kepada pembangunan negara pada masa akan datang.

 2023 muat turun small

Polling Persepsi Belia Terhadap Langkah Tambahan Pakej Rangsangan Ekonomi Bagi Menangani Impak COVID 19 Pusingan Kedua

 

ISBN No:  2590-3926

Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2022 - Mengukur Kualiti & Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia

SINOPSIS

Kajian ini dilaksanakan bagi mengukur kualiti & kesejahteraan hidup belia Malaysia. Pelaksanaan kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu melalui tinjauan/ survei melalui sistem kaji selidik atas talian mewakili populasi sebenar belia Malaysia melalui blok perhitungan (BP) yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) bagi mewakili populasi belia Malaysia secara keseluruhan yang melibatkan 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan serta lapan kumpulan sasaran belia di Malaysia. Selain itu, kerangka persampelan juga mengambil kira demografi golongan belia dari segi jantina, lokaliti, etnik dan pendidikan. Pelaksanaan kajian ini juga melibatkan pengumpulan data secara kualitatif melalui perbincangan kumpulan berfokus dalam kalangan 10 kumpulan pelaksana dan lapan kumpulan sasaran belia di setiap negeri dan wilayah persekutuan.

 

 

 2022

muat turun small
Polling Persepsi Belia Terhadap Langkah Tambahan Pakej Rangsangan Ekonomi Bagi Menangani Impak COVID 19 Pusingan Kedua Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2021 - Mengukur Kualiti & Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia  2021 muat turun small
eBook Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah Dalam Kalangan Belia Malaysia IYRES Page 001 Kajian Keupayaan Pemilikan Rumah Dalam Kalangan Belia Malaysia  2022 muat turun small
 Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2020 Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2020 - Mengukur Kualiti & Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia  2021 muat turun small
Facts & Figures Indeks Belia Malaysia 2020 Facts & Figures Malaysian Youth Index 2020 - Measuring Malaysian Youth Quality of Life & Well-Being 2021 muat turun small
Pengukuran & Pemantauan Kualiti dan Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia Di Peringkat Nasional Serantau dan Antarabangsa Pengukuran & Pemantauan Kualiti dan Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia Di Peringkat Nasional, Serantau dan Antarabangsa 2021 muat turun small
 Facts & Figures MYIndexbelia 2019   my ver Facts & Figures #MYIndexbelia 2019 - Mengukur Kualiti & Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia  2019  muat turun small
Facts & Figures MYIndexbelia 2019   en ver Facts & Figures #MYouthIndex - Measuring Malaysian Youth Quality of Life & Well-Being 2019 muat turun small
 Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019  Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019 (IBM '19)  2019 muat turun small
 Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2019  Pembangunan Belia Positif 8C Di Malaysia  2018 muat turun small
Kesejahteraan Belia Harapan Masa Depan Kesejahteraan Belia Harapan Masa Depan 2018 muat turun small
 Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2017 (IBM17)  Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2017 (IBM '17)  2017 muat turun small
 Facts & Figures MYIndexbelia Facts & Figures #MYIndexbelia 2017  muat turun small
 Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2016 (IBM16)  Penilaian Outcome Indeks Belia Malaysia 2016 (IBM '16)  2016 muat turun small
 Indeks Belia Malaysia 2015  Indeks Belia Malaysia 2015  2015

muat turun small

Analisis Pasca Pilihan Raya Umum 2013 Pandangan Generasi Muda Analisis Pasca Pilihan Raya Umum 2013 - Pandangan Generasi Muda 2014 muat turun small
Understanding The Anxieties & Desires of Malaysia Youth Understanding The Anxieties & Desires of Malaysia Youth 2012 muat turun small
PEMBUDAYAAN SUKAN

 Facts & Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022

ISBN No: 978-967-2783-14-5

Facts & Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022 

SINOPSIS

Kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia 2022 (IBSM’22) merupakan satu alat untuk mengukur pencapaian budaya sukan dengan merujuk kepada IBSM’21 sebagai tahun asas. Perubahan domain dan indikator pada tahun 2021 adalah selaras dengan keperluan membuat perbandingan dengan indeks di peringkat antarabangsa dan mengambilkira ciri-ciri keunikan rakyat Malaysia. IBSM’21 menggunakan dua domain dan lima indikator iaitu Domain Penglibatan (Indikator Keakifan) dan Semangat Kesukanan (Indikator Kesukarelaa, Dedikasi, Perbelanjaan dan Sumbangan). Di samping itu IBSM’21 disokong oleh lima faktor pembudayaan sukan iaitu Fasiliti, Urus Tadbir, Barangan dan Perkhidmatan, Pengembangan Bakat dan Pengetahuan.

2022

muat turun small

 Facts & Figures IBSM 2020 (BM) Facts & Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2021 2021

muat turun small

 Facts & Figures IBSM 2020 (BI) Facts & Figures Malaysian Sports Culture Index 2021 2021

muat turun small

 Facts & Figures IBSM 2020 (BM) Facts & Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2020 2020

muat turun small

 Facts & Figures IBSM 2020 (BI) Facts & Figures Malaysian Sports Culture Index 2020  2020

muat turun small

 Fact & Figures Budaya Sukan Malaysia 2019 Fact & Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2019 2019

muat turun small

 Fact & Figures Budaya Sukan Malaysia 2018 Fact & Figures Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 2018

muat turun small

 Fact & Figures Budaya Bersukan Rakyat Malaysia 2017 Fact & Figures Budaya Bersukan Rakyat Malaysia 2017 2017

muat turun small

STATISTIK BELIA
 Statistik Belia Malaysia 2022  Terbitan 2023 Statistik Belia Malaysia 2022 : Terbitan 2023 2023 muat turun small
 Statistik Belia Malaysia 2015   2020 Statistik Belia Malaysia : Data Semasa 2021 2022 muat turun small
 Statistik Belia Malaysia 2015   2020 Statistik Belia Malaysia : 2015 - 2020 2021 muat turun small
 Statistik Belia Malaysia Data Semasa 2019 Statistik Belia Malaysia : Data Semasa 2019 2020 muat turun small
 Statistik Belia Malaysia Data Semasa 2018 Statistik Belia Malaysia : Data Semasa 2018 2019 muat turun small
 Statistik Belia Malaysia Data Semasa 2017 Statistik Belia Malaysia : Data Semasa 2017 2017 muat turun small
LAIN-LAIN
Kod Sukan Selamat 2024 Kod Sukan Selamat  2024 muat turun small
2023 INFOGRAFIK POLLING MYCLIMATE ACTION Polling MyClimate Action  2023 muat turun small
Polling Persepsi Belia Terhadap Langkah Tambahan Pakej Rangsangan Ekonomi Bagi Menangani Impak COVID 19 Pusingan Kedua Polling Persepsi Belia Terhadap PRE Bagi Menangani Impak Covid-19 (Pusingan Kedua)  2021 muat turun small
KATALOG
 Publication Catalog IYRES 2015 201915102019 Publication Catalog IYRES 2015-2019

muat turun small

RAKAN STRATEGIK IYRES

iyres.svg

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62570 Putrajaya.

Tel : +603-8871 3417 
Faks : +603-8871 3342 
Emel : info[at]iyres.gov.my

Image
Image
Image
Image

© 2023 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES)
Hak cipta terpelihara. Paparan terbaik pada versi terkini Chrome, Firefox, Edge, Safari.